• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Skapandet som lett till bättre kommunikationsförmåga – och en konstutställning

Utställning och vernissage, det blev verklighet för Kastanjealléns förskola som i två veckor hade konstverk utställda på konstnärskollektivet Art & Design. Ett resultat av en försommarutställning på förskolan och inte minst av 18 månaders arbete med skapande som eget språk och av beslutet att skaffa en ateljé.
­­­– Så fort man blandar in ett skapande och barnen får använda hela kroppen blir de bättre på att kommunicera med andra barn, säger ateljéristan Gunilla Knutsmark.

­På Kastanjeallén finns en ateljé som alltid är öppen, där färgen står framme och papper är upphängda. En plats där barnen kan komma och gå, nästan som de vill, och där ingen bestämmer vad de ska göra. Något som tillsammans med förskolans arbetssätt både hjälper barnen i deras språkliga utveckling och med deras hantering av känslor.
– Vi har flera barn med annat modersmål än svenska. Och så fort man blandar in ett skapande, till exempel dans, måleri eller musik så kan de uttrycka sig med hela kroppen. Då blir de bättre på att kommunicera med andra barn. Och ja det skapar egentligen en förändring hos alla barn, säger Gunilla Knutsmark.

Tre bilder i en, närbild på kvinna som ler, närbild på barnens konst med färg och lera, förskolans ateljé med målningar på vägg och stativ och färg på golvet

– De lär sig också att hantera sina känslor, att själva ta ansvar och göra något med dem, fortsätter hon och berättar om ett par två- till tre-åriga flickor som var osams och där den ena gick från att vara muttrande till att väl i ateljén vilja måla. Och sedan stolt ropa ”kom jag har målat en blomma!”.
– Känslorna måste de få ha men med hjälp av estetiska uttrycksätt lär de sig att hantera dem.
För det är mycket känslor hos förskolebarn. De ska samspela med andra barn och med vuxna, de ska ingå i olika sammanhang och de har förväntningar på sig att lära och att utvecklas.
– Att sitta och lyssna vid en vanlig samling passar inte alla. Då behöver vi hitta andra sätt. Det här sättet kräver mer av oss pedagoger, vi behöver gå utanför boxen och det traditionella.

Inkludera alla barn och involvera all personal

Gunilla Knutsmark betonar att alla förskolor arbetar med skapande och att Kastanjeallén har de rumsliga förutsättningarna för en stor ateljé, något som gett möjligheten att inkludera alla barn. Vilket rektorn Linda Magnusson tyckte var viktigt.
Så hur började det? Efter att ha arbetat i förskolan i 30 år och länge brunnit för att barn ska få använda kroppen som ett sätt att uttrycka sig utbildade Gunilla Knutsmark sig till ateljérista för snart två år sedan. Och Kastanjealléns förskola var en bra plats för att implementera arbetssättet.
– Jag har fått alla pedagoger med mig. Det är en process att landa i hur det ska gå till på just den egna förskolan. Man behöver diskutera vad som ska gälla. Får till exempel barnen ”kladda” så mycket? Är det ”kladd” eller ett undersökande?

En ateljé behöver inte kosta mycket pengar

Ateljén flyttar pedagogerna emellanåt ut och då skapas det i stället på snö eller görs mönster på tapeter med hjälp av cyklar och skottkärror. För det är mycket återbruk i ateljén. De har fått tapetrullar från färghandeln, kartonger från vårdnadshavare, och gamla knappar och naturmaterial blir till konst i barnens händer.
– Man kan skapa på enkla och billiga sätt. Vi köper bara färgen.

Barn ska synas i stan

I ateljén möts barn mellan ett och fem år. Möten som skapar samtal mellan barnen. Bilderna de gör ger upphov till spontana samtal vilket fungerar språkutvecklande. Pedagogerna lyfter det barnen skapar, ställer frågor. Det skapar en stolthet hos barnen och samtidigt en berättelse om bilden, och ur berättelsen kommer ett namn på konstverket. Öppenheten blir ett sätt att vara på verksamheten.
– Inget är rätt eller fel. Vi provar oss fram. Vi har en plan men den är flytande.

Förskolan hade vernissage i juni 2023 där alster från alla barn och avdelningar fanns med och där barnen själva var med och hängde upp konsten och guidade besökarna.
– Vi fick positiv respons från både barn och vårdnadshavare. Det tillsammans med att jag är influerad av ”Reggiotänket” att barn ska synas i vår stad, gjorde att jag ringde runt och letade efter en plats i stan där vi kunde ställa ut utan kostnad.
Art & Design på Brogatan 48 ställde upp och det blev två veckors utställning med vernissage i slutet av september.

Gunillas tips till dig som funderar på att starta en ateljé på din förskola

  1. Förankra beslutet i arbetslaget
  2. Fundera på vad ni kan börja med och börja med det lilla.
  3. Diskutera fram ett tydligt förhållningssätt. Till exempel ”vi målar inte på våra kompisar”.
  4. Planera utifrån ålder på era förskolebarn och era lokaler. På Kastanjeallén har vi ettåringar och femåringar i samma rum, men det beror ju på förskolans rumsförutsättningar.
  5. En ateljé behöver inte kosta mycket pengar. Vi använder oss av naturmaterial, barnen målar på tapeter vi fått från färghandeln och vi återanvänder kartonger och knappar. Vi köper bara färg.

Text: Anna Lehmusto
Foto: Gunilla Knutsmark