• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Så väcker du läslusten inför läslovet

På Skolverket hittar du tio tips för hur du kan jobba inför läslovet, höstlovets andranamn. Där finns en lista för dig som undervisar och en annan för dig som är rektor.

Innehåll

Ni kan till exempel uppmärksamma läsning på fritidshemmet, läsa skräck, poesi och serier eller ta reda på vad som händer under läslovet i just er del av Halmstad. Du hittar också tips på hur du arbetar med högläsning, blir en läsande förebild och får veta vad du ska tänka på när du skapar stimulerande läsmiljöer.

Flicka med ytterkläder sitter på parkbänk och läser

Här är några av förslagen på hur du låter poesin ta plats i skolmiljön:

  • Sätt upp alla klassers favoritdikter på en anslagstavla.
  • Läs en dikt om dagen fram till läslovet.
  • Sjung, trumma och spela för att upptäcka diktens rytm.
  • Låt eleverna skriva och framföra egna dikter.
  • Be eleverna ta med dikter på andra språk än svenska och berätta vad de handlar om.

Läs alla tipsen här - Skolverket.se (extern webbplats) Länk till annan webbplats.

Källa: Skolverket