• Halmstads webbplatser

Rapport från barnrättsveckan

Vad är ”tjejigt” respektive ”killigt”? Och kan man dela upp världen så? Barns lek handlar om en egen autonomi men också en kollektiv sådan. Och vi måste samtala med barn, om vi vill få deras perspektiv. Jennie Aronsson, utvecklare mot förskola och språk- läs- och skrivutvecklare, bjuder på ett axplock av föreläsningarna på barnrättsveckan som hölls i slutet av förra året.

Innehåll

Föreläsaren Hampus Carlsson – berättade om hur han med lek och reflektion får barn och elever att tänka och reflektera kring deras rätt att vara sig själva och älska den man vill på ett avdramatiserat sätt. Vad är ”tjejigt”? Vad är ”killigt”? Kan vi dela upp världen så kategoriskt? Nej, det blev för enkelspårigt tyckte deltagarna när de fick vara med om den övningen. Hampus sätt att arbeta med HBTQ inspirerade deltagarna.

kvinna på scen med mikrofon, dator, framför stor visningsduk med text och en illustration av hjärnan

Suzanne Axelsson, konsult och tidigare rektor, utbildare och förskollärare, höll i föreläsningen ”Riskfylld lek och undervisning” där hon lyfte vikten av leken. Leken som hjärnans sätt att anpassa sig till en komplex värld. Lek som handlar om att barn får känna egen autonomi men även känna en kollektiv autonomi – jag kan vara mig själv tillsammans med andra. Det handlar inte om att vuxna släpper kontrollen, utan finns när barnen behöver oss. Rektorn på din förskola eller skola har länk till filminspelningen.

Förvaltningens jämställdhetsutvecklare Maria Seger och kommunens tillväxtstrateg Karin Back höll i ett pass kring Barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser, frågor som ofta benämns som mjuka frågor men som faktiskt är verkligt hårda frågor. Vad kan vara viktigare än våra barns rätt till en trygg uppväxt, rätt till utveckling, rätt till inflytande? Vad är det vi vuxna behöver kunna utifrån barnperspektiv, barns perspektiv och barnrättsperspektiv? Om vi ska få barns perspektiv på utbildning, undervisning, vardag m. m. måste vi samtala med barnen och inte bara lyssna till det som passar in i vuxnas planer eller vuxnas sätt att tänka.

Under två förmiddagar arrangerades Skapande Workshop med Bodil och Jenny från Engelbrekts och Lineheds förskolor på Kärnhuset. Barn fick välja bland fem olika stationer:

  • pärla armband utifrån Barnkonventionens olika artiklar,
  • teckna med olika pennor och kritor med olika geometriska former,
  • arbeta med lera,
  • lägga kollage med olika material,
  • teckna för att animera med Animated Drawings.

Nästa blogginlägg från barnrättsveckan kommer fokusera på barnrättstorget.

Jennie Aronsson är utvecklare mot förskola och språk- läs- och skrivutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningens resurscentrum Kärnhuset och bloggar för Pedagog Halmstad.