• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nytt utbud hos Skapande skola

Du vet väl att du hittar läsårets uppdaterade utbud av skapande workshops på intranätet? Alla aktiviteter är som vanligt kostnadsfria för din skola.

Två flickor i vita rockar framför vägg med grafitti

Foldern för läsåret 2023/2024 innehåller totalt 51 program för årskurs F–9 och du återfinner både nyheter och gamla favoriter. Vad sägs om till exempel cirkusskola och deckarverkstad i årskurs F–3, glasblåsning och berättarverkstad för årskurs 4–6 eller graffiti och låtskrivarverkstad i årskurs 7–9?

Du anmäler ditt intresse via Forms och även den länken finns på intranätet. Anmälan är öppen över läsåret men ju tidigare anmälan desto större chans att få delta.

Kulturombuden får information om fler workshops under läsåret och du som har förslag på egna aktiviteter är välkommen att kontakta samordnare Ulrika Andersson.

Skapande skola är Halmstads kommuns och barn- och ungdomsförvaltningens sätt att ge elever möjlighet att möta professionella kulturskapare och institutioner men också att själva vara kreativa och skapande. Att delta i olika projekt, oavsett konstform, ger eleverna möjlighet att kommunicera, representera och uttrycka sina tankar, känslor och uppfattningar. De utvecklar även kreativitet, fantasi och flexibelt tänkande. All verksamhet inom skapande skola är utan kostnad för skolan, det enda som krävs för att delta är viss flexibilitet kring scheman från skolans håll.