• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nu äger barnen sin vardag

Sedan avdelningen Ugglebo på Klackens förskola utvecklade sitt arbetssätt med bildstöd har mycket hänt. Färre konflikter och nya konstellationer mellan barnen är några av resultaten. Något som gör både barnen, deras vårdnadshavare och personalen nöjda.

Två unga kvinnor, en mörk, en ljus ser in i kameran

Förskolans lokaler är nyrenoverade och i de fem ljusa rummen hittar vi inte bara ett gäng barn och fyra personer ur personalen utan också en hel del bilder i golvnivå och strax däröver. I kapprummet visas i vilken ordning som ytterkläderna ska på och i ett annat av rummen blir det tydligt vilka som kommit till Klackens förskola och Ugglebo idag och vilka som är hemma.

Shukrije Nikoci och Amanda Ahlbäck, förskollärare och barnskötare på avdelningen, berättar att de började utveckla bildstödet efter att lokalerna renoverades 2022. Då var allt vitmålat och frågan var hur de skulle få barnen delaktiga i utformningen av lokalerna och i skapandet av tillgängliga lärmiljöer. Ett tidigare arbetslag hade påbörjat arbetet.
– Vi tog en titt på bildstödet och insåg att det var svårt för barnen att se eftersom det var placerat högt upp på väggen, ovanför en hylla. Vi märkte också att barnen blev oroliga när vi pedagoger glömde bort att ändra i schemat och det visade fel. Så nu har vi stora bilder som börjar längre ner på väggen och går ner till golvet, säger Shukrije Nikoci.

Rumsval i stället för aktivitetskort

Med tjugo barn och fem rum började de också fundera på hur de bäst kunde utnyttja rummen. Det ledde till att barnen nu väljer mellan rummen med hjälp av bildstöd, i stället för att välja aktivitet. Rummen, som barnen varit med och döpt, har olika färg och ett visuellt stöd visar gränsen för hur många barn som ska vara i ett rum åt gången.
– Vi trodde först att det skulle leda till konflikter men barnen sköter det helt själva. Från början använde vi det enbart en stund efter vilan, men nu gäller det hela dagen. Och en vårdnadshavare berättade att hennes barn sagt att hon verkligen ville komma hit till förskolan – just för att välja rum, berättar Amanda Ahlbäck.
Med rumsval i stället för aktivitetskort är barnen inte låsta till en aktivitet under längre tid. Upplägget ger samtidigt de barn som är i behov av lugna miljöer möjlighet att vara i rum där det inte är så många och där ljudvolymen är behaglig. Pedagogerna finns med och hjälper de barn som behöver tydligare ramar eller stöd för att hitta olika aktiviteter.

Tillsammansordet viktigt på Ugglebo

Samlingen har även den förändrats med hjälp av bildstöd och tack vare en namnskylt märkt ”medhjälpare”. Idag turas barnen om att hjälpa till vid samlingen och de väljer med hjälp av skyltar om de ska medverka själva tillsammans med en vuxen eller om ytterligare ett barn ska vara med. Det stora stödet på väggen visar med både namn och foto vilka som är på plats och vilka som är hemma.
– ”Tillsammansordet” är viktigt här. Vi vill att de ska känna att de tillhör något här på Ugglebo. I början var barnen tveksamma till att vara med och hålla samlingen. När vi tillsammans med vår rektor och specialpedagog analyserade arbetssättet insåg vi att barnen behövde stöd för att våga. Sedan vi införde stödet vill alla, i stället för fyra, vara med och hålla samlingen, säger Shukrije Nikoci.
– När vi använder medhjälparskylten känns det som att vi sätter på dem mod. Barnen frågar till och med om de får ha på sig skylten när vi är ute.
Amanda Ahlbäck berättar att de ser att barnen blivit mer delaktiga och mer engagerade i samlingen.
– Stödet för att välja om man ska vara två eller tre gör att det är väldigt tydligt för dem. Vi har sett hur trygga de blivit, de förstår mer.

Färre konflikter och lugnare barn

Nytt är även individuella samtal med förskolebarnen där de utifrån en mall med tre frågor bland annat får svara på var de tycker bäst om att leka. Syftet med samtalen är inte att göra om lokalerna utifrån barnens svar. I stället vill pedagogerna få reda på viket stöd ett barn behöver för att lyckas genomföra saker.
– Det är viktigt att vi skapar trygga relationer med barnen. Och med de här samtalen vågar de säga vad de tycker.

Bildstödet och samtalen har helt enkelt skapat ro i barngruppen. Amanda Ahlbäck förklarar att Klacken är en mångkulturell förskola där många inte har det svenska språket med sig.
– Vi har märkt vilken skillnad det gör att arbeta så här. Vi har färre konflikter och barnen har själva skapat nya konstellationer. Nu kan de också vara med och berätta om vi missat att ändra något på schemat – de äger sin vardag.

Fakta

Avdelningen Ugglebo är en av tre avdelningar på Förskolan klacken i Fyllinge.
I arbetslaget ingår en förskollärare och tre barnskötare.
Rektor är Hanna Thorsell och Charlotte Grundal är specialpedagog.

Utgångspunkt för arbetet är demokrati, delaktighet och engagemang. Och skälet till bildstödsinförandet återfinns i forskaren Christian Eidevads citat:

”Barn som inte upplever att de är en del i en helhet tappar tron på att de kan påverka. Både sin egen situation och samhällets utveckling. Det leder till en känsla av utanförskap – innebär en risk för låg motivation för lärande och samspel med andra, liksom att engagera sig för en bättre framtid.”

Text och bild: Anna Lehmusto