• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Nöjda vårdnadshavare vid Bäckagårds förskola

Vårdnadshavarna vid Bäckagårds förskola är nöjda visar vårens enkät.
– Jag tror att det har att göra med att vi satsar på att skapa goda relationer. Vi har en speciell modell när vi skolar in barnen som innebär att vårdnadshavarna är med på förskolan en stor del av inskolningen så de får en chans att lära känna pedagogerna och få en inblick i vad vi gör, säger förskollärare Bodil Bergström till Hallandsposten.

Innehåll

lekplats i solsken, grönska i bakgrunden, ett barn sitter i rutschkana, ett annat står bakom, tre leende kvinnor och en leende man står runt om

Rektor Irene Svedin tar också upp det goda bemötandet och det stora engagemanget från pedagogerna och att förskolan är tydlig i sin kommunikation med föräldrarna, som förklaringar till resultatet i förskoleenkäten. Flera förskolor fick full pott på påståendet ”Som helhet är jag nöjd med mitt barns förskola”. På Bäckagårds förskola har 83 procent svarat ”stämmer helt och hållet” och 17 procent har svarat ”stämmer ganska bra”.
– Men vi behöver ta ett omtag när det gäller digitala verktyg och visa hur, var, när och på vilket sätt vi använder dem, säger Irene Svedin i Hallandspostens intervju.

 

Text och foto (redigerade):
Hallandsposten/Cecilia Wellin, Roger Larsson