• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Fullt hus när förskolans utemiljö stod i fokus

En tisdagseftermiddag i november bjöds medarbetare och chefer i våra förskolor till ett inspirationstorg om Tillgängliga lärmiljöer. Programmet fokuserade på förskolans utemiljö ur ett fysiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv och bestod av både utställare och miniföreläsningar.
– Vi utgick från verksamheternas medskick i samband med förra årets kartläggning av lärmiljöerna och tog också fasta på årets lokala utvecklingsplaner, säger Emma Hagström, kvalitetsstödjare och en av arrangörerna.

Kollage av fyra foton med två män och en kvinna sittandes på en scen, två kvinnor som föreläser bredvid en dator, en man som sitter i en stol och tittar i kameran och en kvinna vid en dator

Engelbrekts förskola var på plats och talade om inne- och utemiljö som en helhet i barns utforskande och lärande. Även Solgläntans förskola och Lokes förskola föreläste om hur de arbetar med utomhuspedagogik och exempelvis lagar mat med barnen i skogen. Kvalitetsstödjaren Erica Eklöf var med och arrangerade eftermiddagen:
­– Med inspirationstorget ville vi lyfta flera frågeställningar som exempelvis sätten vi gör barnen delaktiga och inkluderar dem i undervisningen i utemiljö. Och reflektera kring vilka pedagogiska strategier vi behöver utveckla för att tillgängliggöra undervisningen i utomhusmiljön.

Sara Hagestam, utvecklare i specialidrott, var en av utställarna på torget och på plats för att informera om vikten av motorisk träning. Där deltog även KomTeks teknikpedagog Emma Svensson och kärnhusets utvecklare med inriktning IT och lärande tillsammans med logopeden Emy Larsson som besökarna kunde möta för att lära sig mer om visuellt stöd i utemiljön. Föreläste gjorde också utvecklarna inom utomhuspedagogik som pratade om riskfyllt lärande och utemiljöprogrammet.

Text: Anna Lehmusto, Emma Hagström
Foto: Anette Klarén, Stefan Thorvaldsson