• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Årets vårdnadshavarenkät: Trygga barn och gott bemötande i förskolan

96 procent av vårdnadshavarna svarar i 2023 års enkätundersökning att de upplever att barnen är trygga i förskolan. Ett resultat som står sig sedan förra undersökningen 2021.
– Det är positivt att så många barn i verksamheterna känner sig trygga och att den höga värderingen håller över tid. Vår strävan är samtidigt att alla barn ska vara trygga i verksamheten, säger Kent Roslund, verksamhetsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen.

Liten flicka leker på lekplats i solsken, med grönska i bakgrunden, tittar rakt in i kameran

Många vårdnadshavare är också nöjda med bemötandet från förskolan. 95 procent av vårdnadshavarna svarade att de upplever de får ett gott bemötande från personalen.
– Bemötande är en viktig del av förskolans uppdrag, därför är dessa höga värden en viktig bekräftelse på förskolans arbete, säger Kent Roslund.

Till stora delar är vårdnadshavarna dessutom mycket nöjda med förskolans innehåll kring lust att lära och skapande.

Barngruppernas sammansättning och storlek är ett av de områden som vårdnadshavarna är mindre nöjda med. I fristående förskolor finns här en avsevärt högre nöjdhet hos vårdnadshavarna.
Flera vårdnadshavare pekar också på enskilda brister i utemiljön på den egna förskolan och i fritextsvaren visar flera missnöje med hög personalomsättning och ett stort antal vikarier i verksamheten.

Enkätundersökningen är en del i det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs inom barn- och ungdomsförvaltningen för att ständigt förbättra och utveckla våra verksamheter. Den har gått ut till vårdnadshavarna till de ca 5 800 barn som finns i förskolan eller pedagogisk omsorg i Halmstads kommun.

Vad händer med resultatet på din förskola?

Din rektor får nu en rapport för just er verksamhet och kommer att gå igenom resultatet med dig och dina kollegor. Därefter kommer vårdnadshavarna att få ta del av det.

Text: Anna Lehmusto
Foto: Mostphotos