• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”Använd hela klassrummet när du möblerar – du kan göra mycket med ingenting”

Tidigare i våras föreläste den amerikanske arkitekten Peter C Lippman på Kärnhuset. Det blev en uppskattad föreläsning kring moderna lärandemiljöer och aktivitetsbaserade platser.

Innehåll

Ryggar av sittande publik, i bakgrunden en man framför en Power point-bild

Peter C Lippmans forskning visar bland annat att aktivitetsbaserade platser, eller zoner, avdramatiserar skolan. Olika zoner gör att fler elever kan lyckas med skolarbetet och eleverna kan jobba tillsammans i zonerna.

Fler tips och slutsatser från föreläsningen:

  • Skapa miljöer tillsammans med eleverna, och anpassa rummen efter dem.
  • Aktivitetsbaserade platser (zoner) skapar organiska grupper, och som lärare får du bättre översikt, och kan se var du behövs mest.
  • Idag har slöjdsalar i Sverige aktivitetszoner – rum i rum, hur kan vi jobba så i vanliga klassrum?
  • Det är viktigt att skapa säkra platser – känner du dig säker lär du dig. Enkla metoder kan skapa säkra och bekväma platser, ryggen mot väggen och du ser vad som pågår runt omkring dig.

Verksamhetschef Magnus Rudgaard avslutade dagen med att tacka föreläsaren och poängtera att han inte bara pratar om möbler, utan om lärande och lärares egenmakt.

Text: Michaela Stenström, Anna Lehmusto
Foto: Kristina Arleving