• Halmstads webbplatser

Faktura från hemvårds­förvaltningen – ansök om anstånd med betalning

Om du av någon anledning har svårt att betala en faktura i tid kan du ansöka om anstånd. Det innebär att du önskar att få betala den senare, med möjlighet till delbetalning.

Anstånd för dödsbo

När det gäller dödsbo kan du inte ansöka om anstånd från Halmstads kommun. Det är Visma Collectors som handlägger dödsbo för Halmstads kommuns räkning. Det innebär att bouppteckning ska hållas inom tre månader enligt lag. Visma Collectors sänder en anmälan om skulden till dödsboet, men utan inkassokostnad.

Anstånd för kund

Du kan ansöka om anstånd för fakturor från hemvårdsförvaltningen som inte hör till ett dödsbo. Följande villkor gäller:

 • Det är viktigt att du ansöker om anstånd innan fakturans förfallodatum har passerat.
 • Du kan ansöka om anstånd i max 6 månader.
 • Dröjsmålsränta tillkommer i de flesta fall från förfallodagen tills din betalning kommer in på kommunens konto. Räntan faktureras senare. Dröjsmålsräntan är 8 procent över gällande referensränta Länk till annan webbplats. enligt räntelagen.
 • Har du skulder till kommunen som inte är betalda, så kommer du inte att bli beviljad anstånd.
 • Vid delbetalning av faktura ska beloppet vara betalt enligt överenskommet datum för slutbetalning.
 • Anstånd med delbetalning sker med minst 200 kronor per månad.
 • Om fakturan inte slutbetalats inom överenskommen anståndstid, förfaller hela den återstående skulden till betalning. Ärendet övergår därmed till Visma Collectors.
 • Spara alltid din originalfaktura, då du inte kommer att få fler avier hemskickade i ärendet. Din betalning ska därför alltid göras till det plusgiro eller bankgiro och OCR-nummer som angivits på originalfakturan.

Så använder du e-tjänsten

Du behöver bank-id för att logga in i e-tjänsten. Du behöver uppge:

 • fakturamottagare (person- eller organisationsnummer)
 • kundnummer
 • fakturanummer (OCR-nummer)
 • förfallodatum
Ansök om anstånd med betalning av faktura

Vad händer efter min ansökan?

Varje fall kommer att bedömas enskilt och du får svar om din begäran godkänts via e-post.

Om du beviljas anstånd är det viktigt att du betalar fakturan innan anståndstidens slut. Du kommer inte att få en ny faktura eller påminnelse, utan ska betala din originalfaktura innan det nya datumet du fått anstånd till. Om du inte gör det går det obetalda fakturaärendet över till inkasso.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta kommunen.