• Halmstads webbplatser

Avgiftsärenden – skapa en fullmakt

Om du vill att någon annan ska kunna företräda dig i kontakter med hemvårdsförvaltningens avgiftsenhet behöver du skriva en fullmakt.

Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare. Två personer ska bevittna och skriva under fullmakten förutom dig själv.

Blankett för fullmakt

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta kommunen.