Avgifter – ansök om höjt minimibelopp

Minimibelopp är den summa du har kvar efter att du har betalat dina avgifter för insatser inom äldreomsorgen.

I ansökan ska du intyga alla kostnader med skriftligt underlag, till exempel kvitton och läkarintyg. Kostnaderna behöver vara regelbundet återkommande och vara betydligt högre än vad som anses vara normala levnadskostnader.

Om du inte vill använda e-tjänsten, kan du beställa en blankett för ansökan om höjt minimibelopp genom att kontakta kommunen.

Ansök om höjt minimibelopp