• Halmstads webbplatser

Avgifter – ansök om höjt minimibelopp

Minimibelopp är den summa du har kvar efter att du har betalat dina avgifter för insatser inom äldreomsorgen.

Om du har regelbundna och väsentligt ökade kostnader kan du ansöka om höjt minimibelopp. Din ansökan kan bara gälla sådana kostnader som ingår i minimibeloppet. Vi tar hänsyn till vissa fördyrande kostnader när vi räknar ut detta belopp, enligt socialtjänstlagen 8 kap.§ 8. Länk till annan webbplats.

När vi räknar fram ditt avgiftsutrymme räknar vi bort det generella minimibeloppet från din nettoinkomst. Minimibeloppet ska bland annat täcka kostnader såsom el, tidningar, resor, möbler, hygienartiklar, kläder, kostnader för läkemedel och läkarbesök upp till högkostnadsskydd. Skulder berättigar inte till förhöjt minimibelopp.

Intyga alla kostnader med skriftligt underlag

I ansökan ska du intyga alla kostnader med skriftligt underlag, till exempel kvitton och läkarintyg från ett år tillbaka. Detta är för att visa att dina kostnader ryms inom minimibeloppet. Kostnaderna måste vara långsiktiga/varaktiga och regelbundet återkommande för att vi ska kunna handlägga ansökan.

Om din ansökan är ofullständig

Om din ansökan är ofullständig kommer vi att be om mer information. Du har tre veckor på dig att skicka in den extra informationen. Om vi inte får den kommer vi att fatta beslut baserat på den information vi har.

Du behöver ansöka igen om ett år

Vi kan godkänna din ansökan för höjt minimibelopp som längst för ett år i taget. Efter det behöver du fylla i och skicka in en ny ansökan. Du som sökande är skyldig att informera om dina inlämnade uppgifter ändras.

Om du inte vill använda e-tjänsten, kan du beställa en blankett för ansökan om höjt minimibelopp genom att kontakta kommunen.

Ansök om höjt minimibelopp