• Halmstads webbplatser

Avgifter – lämna inkomstförfrågan

De uppgifter du lämnar i ditt svar på inkomstförfrågan ligger till grund för beräkningen av din avgift för hemtjänst och äldreomsorg.

Din inkomstförfrågan ska ha kommit in senast inom 7 dagar från att du fått beslut om insats. Du behöver sedan uppdatera dina uppgifter varje år. Du får en inkomstförfrågan skickad på posten.

Om du inte skickar in, skickar in för sent eller avstår från att svara

Om kommunen saknar aktuella inkomstuppgifter får du betala fullt pris, så kallad "högsta avgift", för hemtjänstinsatser, trygghetslarm och bäddpaket i såväl eget boende som i äldreboende.

Om du skickar in uppgifterna för sent, ändras inte avgiften i efterhand.

Du kan välja att avstå från att svara på inkomstförfrågan. Då får du i stället betala fullt pris per dag för dina beviljade insatser.

Om du inte vill använda e-tjänsten nedan kan du kontakta kommunen för att få en blankett. Du kan också höra av dig eller besöka kundcenter i Rådhuset, Halmstad, om du behöver hjälp med att fylla i inkomstförfrågan.

Inkomstförfrågan för 2024
Instruktionsfilm för inkomstförfrågan.

Fyll i dina inkomstuppgifter för att betala rätt avgift för äldreomsorg.

Om du är gift, har en registrerad partner eller är sambo

Om du är gift eller har en registrerad partner ska du fylla i bådas inkomster i svaret på inkomstförfrågan. Inkomsterna läggs ihop och delas lika.

Om en av er bor i ett särskilt boende räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomisk fördelaktigt för er.

Om du är sambo ska du bara fylla i din egen inkomst.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas bland annat pension, lön, bostadstillägg eller bostadsbidrag, ränteinkomster, utdelning av aktier och fonder samt vinster vid försäljning av aktier, fonder och vid uthyrning av bostad.

Vinst vid försäljning av egen bostad eller schablonränta för fonder räknas inte in. Din avgift påverkas inte av förmögenhet.

Hur beräknas boendekostnaden om det är flera i hushållet?

Om du är sambo, gift eller har ett registrerat partnerskap, och bor i eget boende delas boendekostnaden på hälften.

Bor det fler än två vuxna personer i hushållet delas hyran på antalet vuxna och myndiga personer med egen inkomst.

När du har skickat in inkomstförfrågan

När din avgift är beräknad får du ett avgiftsbeslut hemskickat där du kan kontrollera dina uppgifter och se vilka avgifter du har fått. Du har sedan tre veckor på dig att överklaga detta beslut.

Om din inkomst eller boendekostnad förändras

Om din inkomst eller boendekostnad förändras under året ska du meddela det till hemvårdsförvaltningen, eftersom det kan påverka din avgift. En ny beräkning kommer att ske och du kommer att få ett nytt avgiftsbeslut som gäller från och med den månaden dina uppgifter lämnats in.