• Halmstads webbplatser

Miljöfarlig verksamhet – lämna uppgifter

Här lämnar du uppgifter om din miljöfarliga verksamhet (U-verksamhet). 

Verksamheter med liten miljöpåverkan (U-verksamheter) behöver inte anmälas till kommunen. De omfattas dock av kommunens tillsyn. För att underlätta denna kan du därför lämna uppgifter om din verksamhet.

Exempel på U-verksamheter: mindre lantbruk, fordonsverkstäder och småbåtshamnar.

Börja gärna med att läsa våra guider med anvisningar och regler för miljöfarlig verksamhet. För några verksamheter finns särskilda guider.

Lämna uppgifter