Förbränningsanläggning – registrera medelstor anläggning

Här registrerar du din medelstora förbränningsanläggning hos kommunen.

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en effekt mellan 1 MW och 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift medan äldre har dispens till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

Registrera din anläggning