• Halmstads webbplatser

Självservice – miljöfarlig verksamhet

Här anmäler du ny miljöfarlig verksamhet, lämnar uppgifter, anmäler ändringar eller att verksamheten avslutas. Miljöfarlig verksamhet kan handla om exempelvis utsläpp, buller, avfallshantering eller kemikaliehantering.