Självservice – alkohol, tobaksvaror, folköl, receptfria läkemedel