• Halmstads webbplatser

Tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter – anmälan, tillstånd och ändringar

Här söker du tillstånd för att sälja tobak samt anmäler försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter (vejp eller vape) och påfyllningsbehållare. Du kan också anmäla förändringar i din verksamhet, redovisa egenkontrollprogram med mera.

Allra först

Läs våra guider med råd och regler för vad du behöver tänka på när du ska söka tillstånd och anmäla försäljning.

Detta kan du göra i e-tjänsten

  • Ansöka om tillstånd till tobaksförsäljning.
  • Anmäla försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter (vape) och påfylllningsbehållare. Välj rubriken "Anmäl försäljning".
  • Redovisa ditt egenkontrollprogram.
  • Redovisa ändringar i egenkontrollprogammet.
  • Anmäla förändringar i kontaktuppgifter.
  • Anmäla förändringar i bolaget.
  • Anmäla att du slutar med försäljning. Välj rubriken "Anmälan upphörd försäljning".

I tjänsten kan du även se ett register över försäljningsställen i Halmstads kommun.

E-tjänst för tillstånd och anmälan

Sök tillstånd och gör anmälan

Är det din första anmälan?

Om du ska sälja folköl, e-cigaretter (vape) och tobaksfria nikotinprodukter för första gången behöver du en e-legitimation för att göra anmälan.

Vi behöver veta vem du är

När du legitimerar dig kan kommunen vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person.

Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id Länk till annan webbplats. eller motsvarande. Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Länk till annan webbplats..

Är det din första ansökan?

Om du söker tillstånd för försäljning av tobak för första gången kan du göra det direkt i e-tjänsten utan e-legitimation eller inloggning som webbkund.

Om du sedan vill komplettera din ansökan behöver du ett referensnummer. Du får detta när du ansöker.

Om du redan har ett tillstånd

Om du redan har ett tillstånd för försäljning av tobak och vill göra ändringar i detta behöver du en e-legitimation. (Se rubriken "Vi behöver veta vem du" är ovan,)

Bli webbkund för att kunna se dina uppgifter

Det är en fördel att vara webbkund när du ska ändra i ditt tillstånd. Du kan då se vilka uppgifter som finns om ditt företag.

Du registrerar dig för att bli webbkund via e-tjänsten. Under rubriken Anmälan ska du klicka på Anmälan webbkund.

Du kan också meddela din handläggare på kommunen så får du hjälp.