• Halmstads webbplatser

Självservice – gator, torg, transporter

Här finns tjänster för dig som är företagare och behöver parkeringstillstånd och vägvisning till din verksamhet.