Självservice – miljöbalken, miljöfarlig verksamhet, avfall