• Halmstads webbplatser

Spridning av bekämpningsmedel - biocidprodukter – gör anmälan

Här anmäler du spridning av bekämpningsmedel: biocidprodukter som träskyddsmedel och medel för bekämpning av råttor, myggor och andra skadedjur.

Börja med att läsa vår guide för att få anvisningar och råd inför din anmälan:

Anmälan


Kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter
Kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter

Företag eller organisation
Kontaktuppgifter till företag eller organisation
Kontaktuppgifter till företag eller organisation

Fastighetsbeteckning och adress