• Halmstads webbplatser

Saneringsintyg för fartyg – beställ inspektion

Ett fartyg som lägger till i en svensk hamn ska ha ett intyg på att det är fritt från smittämnen eller andra ämnen som är eller kan vara ett allvarligt hot mot människors hälsa. Här kan du skaffa ett saneringsintyg.

Fyll i dina uppgifter inför inspektionen

Intyget ska förnyas varje halvår. Innan det kan utfärdas kommunen göra en inspektion på fartyget. För att förbereda inspektionen behöver kommunen uppgifterna nedan. Fyll i formuläret och skicka in det minst två arbetsdagar före önskat inspektionsdatum. En handläggare ringer sedan upp för att boka tid.

Avgift

För inspektionen betalar du en tillsynsavgift.
Har du frågor, kontakta kommunen.

Frågor märkta med * är obligatoriska.

Välj rederi * (obligatorisk)
Välj rederi

Var i hamnen ligger fartyget? * (obligatorisk)
Var i hamnen ligger fartyget?


Vilket eller vilka språk kan inspektionen utföras på? * (obligatorisk)
Vilket eller vilka språk kan inspektionen utföras på?Finns det anmärkningar på det tidigare certifikatet? * (obligatorisk)
Finns det anmärkningar på det tidigare certifikatet?Innebär lasten några speciella risker, till exempel brandfara, risk för syrebrist eller hygieniska risker? * (obligatorisk)
Innebär lasten några speciella risker, till exempel brandfara, risk för syrebrist eller hygieniska risker?Finns det någon som är sjuk ombord? * (obligatorisk)
Finns det någon som är sjuk ombord?


Vid ja-svar, har läkare kontaktats?
Vid ja-svar, har läkare kontaktats?


Hanteras några kemiska eller radioaktiva ämnen ombord? * (obligatorisk)
Hanteras några kemiska eller radioaktiva ämnen ombord?Kan kamera och mobiltelefon användas vid inspektionen? * (obligatorisk)
Kan kamera och mobiltelefon användas vid inspektionen?