• Halmstads webbplatser

Bekämpnings­medel – biocid­produkter

Biocidprodukter används för att bekämpa skadliga organismer, som träskyddsmedel, myggmedel och råttgifter. Alla bekämpningsmedel utom lantbrukets växtskyddsmedel räknas hit. För spridning av en del av dessa produkter behöver du göra en anmälan till kommunen.

1. När behöver du anmäla spridning?

Välj det minst skadliga medlet

Om du behöver använda biocidprodukter, välj alltid dem som är minst skadliga för människors hälsa eller miljön. Välj i första hand mekaniska, termiska eller biologiska metoder.

Produkter som kräver anmälan

För att en biocidprodukt ska få användas måste den vara godkänd av Kemikalieinspektionen. För vissa produkter krävs en anmälan till kommunen. Det gäller yrkesmässig spridning av:

  • Träskyddsmedel, produkttyp 8. Används för att bekämpa angrepp av insekter i trä.
  • Bekämpning av skadedjur, produkttyp 14. Används för att bekämpa råttor, möss och gnagare.
  • Bekämpning av skadedjur, produkttyp 18. Används för att bekämpa insekter, spindeldjur och andra leddjur.

Även för spridning av växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd.

Ibland behöver du informera allmänheten

Om du sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till måste du informera om bekämpningen – senast i samband med att spridningen startar. Informationen ska finnas på väl synliga anslag av väderbeständigt material i minst A5-format.

2. Anmäl i tid

Du ska skicka din anmälan om spridning till kommunen senast i samband med att den sker eller omedelbart efter att den har avslutats.

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Tänk på att bifoga och redogöra för:

  • Beskrivning av spridningsmetoden.
  • Registreringsnummer för biocidprodukten, med upplysning om verksamt ämne.
  • Försiktighetsåtgärder som du har gjort eller kommer att göra för att skydda människors hälsa och miljön.
Anmäl spridning

3. När anmälan har kommit in

Kommunen går igenom din anmälan och registrerar din spridning. Kommunen tar ut en avgift för arbetet med din anmälan.