Miljöfarlig verksamhet – anmäl ändringar

Här anmäler du ändringar i en miljöfarlig verksamhet. 

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, om buller, avfallshantering och kemikaliehantering. Även lantbruk hör hit.

Alla ändringar i en miljöfarlig verksamhet måste anmälas till kommunen.

Allra först

Börja med att läsa våra guider med anvisningar och regler som gäller för anmälan om ändring av en miljöfarlig verksamhet. Även lantbruk hör hit.

Anmäl ändringar

Via länken kan du även anmäla en ny miljöfarlig verksamhet.