Miljöfarlig verksamhet – anmäl ny verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter måste anmälas till kommunen. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, om buller, avfallshantering och kemikaliehantering. Även lantbruk hör hit.

Allra först

Börja med att läsa våra guider med anvisningar och råd om vad du ska tänka på inför din anmälan. Även lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet.

Anmäl ny miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)
Informera om miljöfarlig verksamhet (U-verksamheter)