• Halmstads webbplatser

Planbesked – ansök

Du kan begära ett planbesked om du planerar att bygga något eller göra en annan åtgärd som innebär att en detaljplan måste antas, ändras eller upphävas. Fyll i dina uppgifter nedan så skickas blanketten via e-post.