• Halmstads webbplatser

Detaljplaner – lämna synpunkt

Här kan du lämna in din synpunkt på en pågående detaljplan som är ute på samråd eller granskning. Du kan också skicka in via brev eller e-post.

Tyck till under samråd och granskning

  • De synpunkter som kommer in diarieför vi och tar med oss i det fortsatta planarbetet.
  • Du som vill överklaga måste ha lämnat in skrifliga synpunkter senast under granskningstiden.
  • Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte skickas in igen under granskning.
  • Tänk på att skicka in dina synpunkter under tidsperioden för samråd eller granskning.

Lämna in din synpunkt


Namn och nummer, till exempel Snöstorp 19:199

Diarienumret hittar du i planbeskrivningen (Dnr).


Dina kontaktuppgifter
Du kan välja att vara anonym, men då kan du inte få någon information om det fortsatta planarbetet. Du kan inte heller överklaga i ett senare skede.
Dina kontaktuppgifter
Valfritt
Hur vill du få information om det fortsatta planarbetet?
Hur vill du få information om det fortsatta planarbetet?Vad händer sedan?

Om du lämnat dina kontaktuppgifter får du information om det fortsatta planarbetet.

Detta händer efter samråd

Efter samrådet sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuellt görs justeringar i planförslaget, som sedan ställs ut på granskning.

Detta händer efter granskning

När granskningen är avslutad sammanställs synpunkterna. De bemöts sedan i ett granskningsutlåtande och därefter kan detaljplanen antas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Skicka in synpunkter via brev eller e-post

Det går även bra att skicka e-post till: kommunstyrelsen@halmstad.se

Du kan också välja att skicka in dina synpunkter med post. Din skrivelse ska innehålla namn, adress, fastighetsbeteckning och diarienummer. Diarienumret (Dnr) och fastighetsbeteckning hittar du i planbeskrivningen och övriga handlingar.

Senast sista dagen för samråds- eller granskningsperioden ska din skrivelse ha kommit in till kommunen.

Skicka ditt brev till:
Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad