Markanvisning – anmäl dig till intresselistan

Om du som byggherre är intresserad av att bygga på kommunal mark kan du anmäla dig till vår intresselista. Du får då information om aktuella markanvisningsprojekt.