• Halmstads webbplatser

Markanvisning – anmäl dig till intresselistan

Om du som byggherre är intresserad av att bygga på kommunal mark kan du anmäla dig till kommunens intresselista. Du får då information om aktuella markanvisningsprojekt.

Inled gärna med att läsa om hur en markanvisning går till och om pågående och planerade markanvisningar i Halmstads kommun.

Anmäl intresse