Återkalla tillstånd att sota själv

Har du fått tillstånd att sota själv eller anlita annan behörig sotare och vill återkalla tillståndet (dispensen) gör du det här. Ditt tillstånd kan också återkallas om du inte sköter sotningen på ett bra och säkert sätt eller om brand uppstår.

Sotningen sker därefter av det sotarföretag kommunen har avtal med enligt beslutade tidsintervall.

Återkalla medgivande att sota själv