• Halmstads webbplatser

Ansök om att sota själv

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras regelbundet. Här kan du ansöka om att sota själv på din egen fastighet.

Du kan ansöka om att sota själv på fastigheten under förutsättningen att du själv äger den och ingen uthyrning av bostad inom fastigheten sker.

Ansök om att sota själv

Krav på dokumentation

Du ska dokumentera genomförda sotningar. I dokumentationen ska följande uppgifter finnas med fastighetens namn och adress, datum för utförd sotning, vad som sotats och vem som sotat. Dokumentationen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontrollen som utförs av den sotare som kommunen har avtal med.