• Halmstads webbplatser

Ansök om att anlita annan sotare

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras regelbundet. Här kan du ansöka om att anlita en annan sotare än den som kommunen har avtal med.

Krav på dokumentation

Alla genomförda sotningar ska dokumenteras. I dokumentationen ska följande uppgifter finnas med: fastighetens namn och adress, datum för utförd sotning, vad som sotats och vem som sotat. Dokumentationen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontrollen som utförs av den sotare som kommunen har avtal med.

Ansök om att anlita annan sotare