Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom, från 11 år till och med 20 år, som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare och mötet ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt.

Medling kan passa för olika typer av brott som till exempel:

  • misshandel
  • olaga hot
  • rån
  • skadegörelse
  • stöld

Vid vissa brott kan medling vara direkt olämplig. Detta gäller i första hand sexualbrott samt våldsbrott riktade mot nära anhöriga.

Du som begått ett brott

Det fordras mod att möta den person man utsatt för brott. Medling ger dig möjlighet att visa att du tar ansvar och ångrar det du har gjort. I medling får du tillfälle att förklara och be om ursäkt. Medling är ett tillfälle att göra någonting som kan bli betydelsefullt för dig och brottsoffret!

Du som utsatts för ett brott

Medling ger dig möjlighet att få förståelse för det som inträffat. Du kan ställa frågor till gärningsmannen och berätta om hur du upplevt brottet samt vilka konsekvenser det har medfört för dig. Medlingsmötet kan även minska eventuell rädsla för gärningsmannen och underlätta ett möte i framtiden.

Så går medlingen till

Samtalet leds av en opartisk medlare som hjälper parterna att prata med varandra på ett respektfullt sätt. Medlaren tar ansvar för att båda parter får utrymme att tala och att inga kränkningar sker i mötet. Inledningsvis får du och dina föräldrar eller stödpersoner träffa en medlare för att prata om vad som hänt och hur du vill gå vidare. Medlaren kommer då att berätta om möjligheterna med medling och besvara dina frågor.

Att ta initiativ till medling

Initiativet kan komma från polisen eller från socialtjänsten. Du kan också själv föreslå att en medling ska genomföras genom att direkt kontakta medlingsverksamheten.

Vart vänder jag mig?

Ungdomar och föräldrar är välkomna till medlingen utan remiss. Personalen arbetar under sekretess och kontakten är kostnadsfri.

Mötena hålls på medlingsverksamheten som finns på Axel Olssons gata 4B. Kontakta kommunens kontaktcenter  via mejl direkt@halmstad.se eller ring 035-13 70 00.