• Halmstads webbplatser

035 Hemtjänst

035 Hemtjänst är en av de utförare som du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Söndrum, Karl XI, Västersol–Akvarellen, Gamletull–Holm, Getinge–Haverdal, Nyatorp–Gustafsfält, Snöstorp–Vallås, Nyhem, Linehed–Eldsberga.

Tjänster som erbjuds

035 Hemtjänst erbjuder service- och omsorgsinsatser.

Tilläggsstjänster

Du som behöver hjälp med insatser som inte ingår i ordinarie hemtjänst har möjlighet att få hjälpen via våra tilläggstjänster, dessa insatser ingår inte i biståndsbeslutet och beställs direkt via 035 Hemtjänst.

Vi erbjuder hushållsnära tjänster som till exempel trädgårdsarbete, snöskottning, flyttstäd, pynta inför högtider, ledsagning med mera. Vi erbjuder även andra tjänster efter önskemål från kunden.

Våra tilläggstjänster går in under hushållsnära tjänster och ger dig möjlighet att använda RUT-avdrag.

Presentation

035 Hemtjänst är ett företag som erbjuder äldreomsorg och är godkänd av kommunen. Ledorden hos oss är respekt, kvalitet och utveckling.

Vi jobbar för att du som kund ska kunna få den hjälp som du behöver genom att utforma insatserna efter dina villkor med mål att du ska vara trygg i ditt boende samt vara trygg med personalen som hjälper dig. Redan vid första mötet tilldelas du en kontaktperson som är behjälplig att utforma din hjälp på bästa möjliga sätt.

"Dina val, dina villkor."

Kompetens

Grundkraven hos oss är att all personal ska ha adekvat utbildning och erfarenhet. Ditt hem är vår arbetsplats därför är det viktigt att all personal präglas av respekt och lyhördhet. Om du som kund har annat modersmål än svenska finns möjligheten att få hemspråkstalande personal som hjälper dig.

Kontakt

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.