Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Arrangera evenemang

Planerar du att arrangera ett evenemang i Halmstad? Då är du välkommen att kontakta Halmstad Convention Bureaulänk till annan webbplats.

Halmstad Convention Bureau

Verksamheten finns till för att förenkla för dig som arrangör. Här får du hjälp att gå igenom förutsättningarna för evenemanget, preliminärboka arena, förmedla kontakter både inom och utanför Halmstads kommun samt stöd och lotsning i andra frågor som kan uppstå.

När du pratat med Halmstad Convention Bureau är nästa steg att söka tillstånd. Du kan använda denna guide när du planerar evenemanget.

Tillståndsguiden för evenemang för utskriftPDF

Säkerhetsguide för evenemang

Evenemang är komplexa verksamheter som kräver kunskap och god planering och det är viktigt att planeringen för säkerhet, hälsa och trygghet är en del av den totala planeringen av ett evenemang. Här hittar du MSB´s guide.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plats för evenemanget

Platsen är den grundläggande delen som behöver avklaras innan du kan gå vidare med andra tillstånd.

 • Brandskydd, brandfarlig vara och explosiv vara


  Du som är arrangör har ett ansvar att minimera riskerna för bränder och andra olyckor i samband med ett evenemang.När polismyndigheten får en ansökan om offentlig tillställning får oftast räddningstjänsten lämna synpunkter på säkerheten. Du kan även få rådgivning av räddningstjänsten om säkerheten inför ett evenemang.För mer information om säkerhet vid evenemang, se kapitel 2 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Säkerhetsguide för evenemanglänk till annan webbplats.
 • Bygglov


  Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre måste du söka bygglov.
 • El


  Planera tidigt en grovskiss på evenemangets innehåll. Tänk på att försöka hålla ihop aktiviteter med elbehov och undvik långa kabelsträckor.

  För att använda ett elskåp, kontakta en auktoriserad elektriker. Det är elektrikern som gör en ansökan till HEMlänk till annan webbplats. HEM tar ett fast pris för öppning och stängning av skåp samt rörligt pris för förbrukning.

  Tänk på att boka tillfällig el med start- och slutdatum. Kostnaderna för elen är många och eskalerar snabbt. En elfirma tar arbetstimmar för till exempel planering, uppbyggnad, rivning, jour och material som elskåp, kablar, säkringar, entreprenadmaskiner med mera.

 • Finansiering


  Du kan söka kulturstöd för kostnader i samband med ett kulturprogram eller annan kulturverksamhet som du planerar.
 • Livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel


 • Ljudnivåer, toaletter och handtvättmöjligheter


 • Lokaler och utrustning


  Lagstiftningen ger ingen detaljinformation om hur lokaler och utrustning ska vara utformade. Du ansvarar själv för att utforma lokalerna eller platsen så att de är lämpliga för just den verksamhet som du ska bedriva. Följ gärna denna checklista:
  • Rengöring: Din lokals inredning och utrustning måste vara utformade så att det är möjligt att hålla rent.
  • Flöden: Tänk på att undvika ”korsande flöden”. Det som är rent ska till exempel inte komma in kontakt med det som är smutsigt.
  • Förvaring: Det måste finnas tillräckligt med förvaringsutrymme för livsmedel och utrustning.
  • Temperaturer: Det som ska vara kallt ska hållas kallt och det som ska vara varmt ska hållas varmt.
  • Personlig hygien: Tillgång till handtvätt samt rena och funktionella arbetskläder.
  När kommunen gör kontroll på verksamheten får du betala en avgift på mellan 1000 och 3500 kr. Avgiftens storlek beror på vilken typ av hantering du har och de risker som är förknippade med dem.
 • Marknadsföring


  Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har sex reklampelare i Halmstads centrum där du får affischera fritt.Affischpelare och skyltplatserEvenemangskalendernlänk till annan webbplats är den fullständiga kalendern över alla evenemang, stora som små som arrangeras i Halmstads kommun. Det är här Hallandsposten hämtar sin information till sitt nuvarande kalendarium. Kommunen påverkar inte Hallandspostens urval. Du anmäler själv ditt evenemang – gör det i god tid! Ofta tittar besökare i kalendern långt i förväg.Sociala medier: Om du som är arrangör gör biljettavtal med Halmstad Tourist Centerlänk till annan webbplats, kan kommunen publicera information om ditt evenemang på Destination Halmstads webbplatslänk till annan webbplats och Destination Halmstads facebooksidalänk till annan webbplats.Fler tips finns i Destination Halmstads marknadsföringsguidelänk till annan webbplats.
 • Miljö och tillgänglighet


  Hur kan du minska påverkan på miljön under ditt evenemang? Vad ska du tänka på för att göra det tillgängligt för så många personer som möjligt? Har du med detta i planerna från början är det något vi alla vinner på. Halmstad Convention Bureaulänk till annan webbplats kan hjälpa dig med dessa frågor. De kan även miljödiplomera ditt evenemang.
 • Renhållning och avfall


  Det är du som arrangör som ska se till att det finns skriftliga städ-, hämt- och skötselrutiner för renhållning och att de följs. Renhållningen ska skötas så att inga olägenheter uppstår. Har du frågor kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.För att beställa avfallskärl och -hämtning, kontakta HEMlänk till annan webbplats, Halmstad Energi och Miljö AB. De kan även hjälpa till med att gå igenom behovet av avfallstjänster i just ditt evenemangsområde.
 • Skatt och sociala avgifter


  Om din verksamhet är självständig, varaktig och med vinstsyfte behöver du starta företag för att driva den. Anordnar du ett enstaka evenemang räknar Skatteverket det istället som hobbyverksamhet. I båda fallen behöver du redovisa inkomster och utgifter till Skatteverket så att de kan bedöma hur mycket du ska betala i skatt och egenavgifter.
 • Tävling på väg och vatten


  Evenemang och verksamheter som påverkar väg och vatten, kräver i allmänhet tillstånd från Länsstyrelsen och Polismyndighetenlänk till annan webbplats.
 • Vatten och avlopp


  Behöver du anslutning till vatten- och avloppsnätet vid ett större evenemang? För tillfällig dricksvattenanslutning finns följande alternativ: För spillvattenanslutning (avloppsvatten från till exempel toalett och handfat), skicka förfrågan till direkt@halmstad.se.För att undersöka möjligheten att sätta upp en kran där besökarna kan fylla en flaska med dricksvatten, skicka förfrågan till direkt@halmstad.se.