Lovaktiviteter

Här hittar du kommunens samlade aktiviteter för barn och unga under skolloven. Nästa gång kommunen samordnar aktiviteter är höstlovet.

Aktiviteter på sommarlovet

De aktiviteter du hittar här anordnas av kommunen eller med stöd av kommunen.

Se hela evenemangskalendern hos Destination Halmstad