Förbrännings­­anläggningar

Alla medelstora förbränningsanläggningar som har en högsta effekt från 1 MW upp till 50 MW måste registreras. Kravet gäller nya anläggningar innan de tas i drift medan äldre har dispens till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten.

När ska anläggningen registreras?

  • Nya anläggningar måste registreras innan de tas i drift.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk före 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt måste registreras senast 1 januari 2029.

Du gör registreringen via Naturvårdsverket. Kommunen har sedan tillsyn över att verksamheten följer lagar och regler.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Än så länge har kommunen inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar i Halmstads kommun men de kommer att redovisas här.