• Halmstads webbplatser

Miljörapport enligt miljöbalken

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken (en B-verksamhet) ska du skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Varför ska du lämna miljörapport?

Kravet att årligen lämna miljörapport gäller alla företag som enligt miljöbalken är klassade som B-verksamheter. I Halmstad har kommunen tillsyn över sådana verksamheter, ett ansvar som annars bruka ligga på länsstyrelsen.

En miljörapport ger kommunen ett bra underlag för tillsynen men kommer också till god nytta för dig som företagare. Den hjälper dig att kontrollera din verksamhet så att lagar och regler kan följas.

En miljörapport gäller det föregående kalenderåret. Du ska bland annat redogöra för:

  • hur ditt företag har uppfyllt villkoren i tillståndet
  • resultatet av egenkontrollen
  • vilka utsläppsmängder ditt företag har.

Rapportera i tid

Lämna din rapport senast den 31 mars via SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, en central databas för miljörapporter. Kommunen kommer att granska din rapport i databasen.

Lämna rapport