Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Spontana aktivitetsytor

I Halmstads kommun finns det totalt 185 olika aktivitetsytor som är till för spontana aktiviteter. Aktivitetsytornas viktigaste roll är att främja spontana aktiviteter samt fungera som naturliga mötesplatser.

Nedan följer ett antal aktivitetsytor som alla är placerade på allmän platsmark och är till för allmänheten, och därmed går de inte att boka.

 • Bäckagårds spontanaktivitetsyta


  Bäckagårds spontanaktivitetsyta ligger i närheten av Ateljévägen. Där finns en pannabur för fotboll, en basketkorg, linbana, gunga och bollar att balansera och hoppa på. Där finns även en bänk som kan vara Halmstads största, gjord av Haldahuset och konstnärligt dekorerad.
 • Bollplaner


  I Halmstads grönområden finns ca 90 bollplaner för spontanaktiviteter. Med bollplan avses en plan med klippta gräsytor och enkla målställningar. Ofta ligger bollplanerna i anslutning till lekplatser.
 • Tennisbanor


  Runt om i kommunen finns det drygt 55 tennisbanor som disponeras fritt av allmänheten utan bokning. Tennisbanorna skiftar i kvalitet från banor med mycket god kvalitet, till banor med trasiga stängsel och sprucken asfalt. Näten sätts normalt upp i början på maj och plockas ner i september/oktober. På en del banor har man upphört med att sätta ut tennisnät, antingen på grund av vandalism, stöld eller önskemål om att använda ytan för annan aktivitet.
 • Boulebanor


  Det finns cirka 25 boulebanor på park- eller naturmark i kommunen. En del är fullt utrustade och regelrätta banor och en del är vanliga grusytor i parker som används för boulespel. Många gånger har kommunen iordningställt planer, medan en förening har tagit på sig skötselansvaret.
 • Engelbrektsplanen


  Spontantaktivitetsplanen Engelbrektsplanen ligger på Engelbrektsgatan, bakom Sturegymnasiet. Här hittar du utegym, parkour, beachvolleybollplaner, grillplats, basketplan, område med lekfulla kullar, och umgängesplatser i form av bänkar och dylikt.
 • Spontanidrottsplatsen på Andersberg


  En spontanidrottsplatsPDF är en mötesplats där barn, ungdom och vuxna kan mötas fritt och utöva flertalet fria aktiviteter utan krav. Den ska vara öppen för alla, den ska stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska vara öppen för spontan verksamhet dygnet runt. Spontanidrottsplatsen på Andersberg är Halmstads första spontanidrottsplats.
 • Skatepark


 • BMX- och pumptrackbanor


  Bana för BMX-cykling och pumptrack finns i Linnéparken.
 • Landhockeyplan


  Landhockeyplan med asfaltunderlag och sarg finns på Andersberg, intill Andersbergsskolans skolgård.
 • Discgolfbanor


 • Beachvolleybollplaner


  I centrum finns fem volleybollplaner med sand. Fyra finns på Engelbrektsplanen nära Bolmens studentboende och en finns nära Nyhems studentboende.
 • Streetbasketplaner


  Streetbasketplaner finns i Linnéparken, på Andersberg samt vid lekplatsen på Salviavägen i Gullbranna.

Karta över spontana aktivitetsytor