Förskolor, fritidshem och skolor – anmäl lokal enligt miljöbalken

Här anmäler du din undervisningslokal inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium enligt miljöbalken. Du ska anmäla både ny verksamhet och ändring i en befintlig.

Allra först

Läs vår guide med råd och anvisningar inför din anmälan.

Via länken kan du göra anmälan enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (miljöbalken).

Anmäl ny verksamhet eller förändring av befintlig