• Halmstads webbplatser

Förskolor, fritidshem och skolor – anmäl lokal enligt miljöbalken

Här anmäler du din undervisningslokal inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium enligt miljöbalken. Du ska anmäla både ny verksamhet och ändring i en befintlig.

Läs vår guide med råd och anvisningar inför din anmälan.

Via länken kan du göra anmälan enligt paragraf 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (miljöbalken).

Anmäl ny verksamhet eller förändring av befintlig

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.