• Halmstads webbplatser

Gymnasieelevs betydande frånvaro och studieavbrott – anmälan

Om en elev slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än Halmstads kommun ska skolan snarast anmäla det till kommunen. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.

Rapporteringsskyldigheten gör att kommunen snabbare kan identifiera ungdomar som kan bli aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen kan därmed erbjuda insatser tidigare.

Anmälan av en elevs betydande frånvaro

Här kan du som huvudman anmäla en elevs betydande frånvaro. Det är du som huvudman som bedömer vad som är frånvaro i betydande utsträckning.

Med huvudman menar vi skolan som eleven går på.

Du som är vårdnadshavare ska anmäla frånvaro och studieavbrott direkt till skolan.

  • Eleven ska vara folkbokförd i Halmstads kommun
  • E-tjänsten kräver inloggning med bank-id.
Anmäl betydande frånvaro

Anmäl studieavbrott för elev

Här kan du som huvudman anmäla studieavbrott.

Med huvudman menar vi skolan som eleven går på. Du som är vårdnadshavare ska anmäla frånvaro och studieavbrott direkt till skolan.

  • Eleven ska vara folkbokförd i Halmstads kommun.
  • E-tjänsten kräver inloggning med bank-id.
  • Om eleven blivit utskriven enligt gymnasieförordningen så ska du skicka med närvarounderlag och utdrag ur betygskatalogen.
Anmäl studieavbrott

Registrera även studieavbrott i systemet IST

Skolor med fristående huvudmän ska även registrera studieavbrott i systemet som reglerar den interkommunala ersättningen, IST Regional samverkan.