Tilläggsbelopp för gymnasieskolor – ansök

Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för fristående gymnasieskolor.

Allra först

Läs vår gudie med råd och anvisningar inför din anmälan.
Anökan * (obligatorisk)
Anökan


Vilken termin avser ansökan? * (obligatorisk)
Vilken termin avser ansökan?10 siffror
Ansökan avser:
Hemspråk * (obligatorisk)
HemspråkSärskilt stöd * (obligatorisk)
Särskilt stödFinns åtgärdsprogram? * (obligatorisk)
Finns åtgärdsprogram?Eventuella utredningar:
Medicinsk * (obligatorisk)
Medicinsk
Psykologisk * (obligatorisk)
Psykologisk
Socialpedagogisk * (obligatorisk)
Ansökan avser behov av insats enligt åtgärdsprogram. Vid insats som inte behövs - markera "Nej"
Socialpedagogisk

Omfattning skola timmar/vecka ska angesKostnad i kronor ska anges

Uppgifter om tidigare grundskolaAnsvarig rektor för aktuell gymnasieskola