Dricksvatten­­­­anläggning – anmäl

Här anmäler du din dricksvattenanläggning. Alla anläggningar som producerar dricksvatten för användning i kommersiell eller offentlig verksamhet ska anmälas till kommunen.

Allra först

Läs vår guide med råd och anvisningar inför din anmälan.

Anmäl din anläggning