• Halmstads webbplatser

Fettavskiljare i livsmedels­verksamhet – ansök om ändrat intervall

Här ansöker du om ändrat intervall för tömning av fettavskiljare i en livsmedelslokal. 

En fettavskiljare i en livsmedelslokal ska tömmas minst fyra gånger per år enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Du kan ansöka om ändrat tömningsintervall om du anser att tömningarna blir för många i förhållande till behovet i din verksamhet.

Ansök om ändrat intervall

Bedömning från fall till fall

Kommunen gör en bedömning från fall till fall. Bland annat bedöms fettavskiljarens storlek i förhållande till verksamhetens omfattning, exempelvis till antalet tillagade portioner per dygn. Det är också viktigt att fettavskiljaren larmar när den behöver tömmas.

Kostnad för ansökan

För att ändra intervall betalar du timavgift enligt kommunens miljötaxa.

Skicka din ansökan senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Vi behöver veta vem du är

Den som använder en e-tjänst behöver legitimera sig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.