Fettavskiljare i livsmedels­verksamhet – ansök om ändrat intervall

Här ansöker du om ändrat intervall för tömning av fettavskiljare i en livsmedelslokal. 

Enligt kommunens renhållningsföreskrifter ska en fettavskiljare i en livsmedelslokal tömmas minst fyra gånger per år. Om du anser att tömningarna blir för många i förhållande till behovet i din verksamhet kan du ansöka om utökat tömningsintervall.

Bedömning från fall till fall

Kommunen gör en bedömning från fall till fall. Bland annat bedöms fettavskiljarens storlek i förhållande till verksamhetens omfattning, exempelvis till antalet tillagade portioner per dygn. Det är också viktigt att fettavskiljaren larmar när den behöver tömmas.

Kostnad för ansökan

Att ändra intervall kostar 1 120 kronor. Beslutet om ändrat intervall gäller i maximalt tre år.

Skicka din ansökan till miljönämnden senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Ansök om ändrat intervall

Mer information

  • Vilka verksamheter behöver ha fettavskiljare?
  • Vad ska man tänka på vid installation och underhåll?

Läs om detta i vår guide: