Brandfarlig eller explosiv vara – anmäl och sök tillstånd

Här ansöker du om nytt tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Du kan även anmäla förändringar i ditt gällande tillstånd och lämna uppgifter om föreståndare.

Allra först

Börja med att läsa våra guider för att få anvisningar och råd inför din ansökan.

Brandfarlig eller explosiv vara – ansökan eller ändring