• Halmstads webbplatser

Anslutning till automatlarm – ansök, säg upp avtal, anmäl anläggnings­skötare

Här kan du ansöka om eller säga upp automatiskt brandlarm. Du kan också komplettera ett befintligt avtal med uppgifter om anläggningsskötare, anläggarintyg, revisionsintyg, leverans- eller revisionsbesiktningsintyg.

Läs först vår guide med råd, anvisningar och regler inför installationen. I denna kan du bland annat läsa om vilka krav som ställs på en anläggningsskötare.

Anmäl, komplettera eller säg upp avtal