• Halmstads webbplatser

Markanvisning: Halmstad Getinge-Brogård 1:249

Fastigheten Halmstad Getinge-Brogård 1:249 finns belägen i centrala Getinge. Den har en area på 2231 kvadratmeter och är planlagd för flerbostadshus i två våningar. Markanvisningen sker genom en öppen intresseanmälan där exploatörer har fått lämna in sitt intresse för att bygga på fastigheten.

Aktuell information

Tiden för att lämna in bidrag har gått ut. Urvalsprocessen går nu vidare för att utse de aktörer som kommer att bli tilldelade en markanvisning. Vi tackar alla aktörer som inkommit med tävlingsbidrag.

Kommunen utvärderar nu inkomna intresseanmälningar för att välja ut den som ska erhålla markanvisningen. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt och beslutet kan inte överklagas.

Preliminär tidplan

  • 29 oktober – 3 december 2021: Inlämning av intresseanmälan
  • 2022: Utvärdering av intresseanmälningar

Dokument

Frågor och svar

Kan registreringsbeviset ligga utanför de tre sidorna som är max för inlämningen?
Registreringsbeviset inlämnas utöver de tre sidorna som beskriver projektet.

I markanvisningsinbjudan står det att man ska ange ett avslutat referensprojekt. Hur ser kommunen på ett nystartat bolag som endast har pågående byggprojekt att ange som referens?
Kommunen har valt att godkänna pågående referensprojekt (erhållit bygglov samt byggstart).

Kan referensprojektet avse radhus även om markanvisningen avser flerbostadshus?
Ja, det går bra.