• Halmstads webbplatser

Aktuella markanvisningar

Här kan du se planerade och pågående markanvisningar.

Flygbild över Kärven och Kremlan. Bakom ligger högre bostadshus och längre bort skymtar centrum. Framför fastigheterna finns äldre villor.

Tävlingen gäller båda fastigheterna Kärven och Kremlan tillsammans.

Kremlan och Kärven

Halmstads kommun bjuder in till markanvisningstävling i två steg för bostäder i Nyatorp, intill Lundgrens Trädgårdar. Området ligger cirka 1,5 km öster om Halmstads centrum. Det kommer att vara tillåtet att bygga bostäder med valfri upplåtelseform.

Markanvisningstävling

  • Tävlingen utlyses 1 mars 2024.
  • Sista svarsdag är 12 april, för steg 1. Tre bidrag kommer sedan att väljas ut och gå vidare till steg 2.
  • Slutlig vinnare som får bygga väljs 14 juni.

Inlämning sker via markanvisning.se. Där finns också alla underlag och villkor för tävlingen.

Aktörer som vill skicka in bidrag behöver skapa ett gratiskonto på markanvisning.se.

Fredsgatan

Kommunen kommer att utlysa en markanvisningstävling för två kontorsbyggnader på Fredsgatan i centrala Halmstad. Området är första etappen av framtida "Stationsstaden".

Tidsplan

Preliminär tidsplan för tävling är i början av maj 2024.

Markanvisningsplan

I kommunens markanvisningsplan redovisas de områden, fastigheter eller delar av fastigheter som är i kommunal ägo och som är planerade för markanvisning framöver framöver. Den ses över varje år i samband med att förteckningen över möjliga bostadsprojekt i bostadsförsörjningsprogrammet ses över.

Markanvisningsplanen sträcker sig fram till 2030 men enbart de projekt som ligger innan 2025 är tidsatta. Föreslagna tider för anvisning är preliminära och förutsätter i de flesta fall ett beslut om planuppdrag.