• Halmstads webbplatser

Flytta ditt företag till Halmstad

Halmstad är residensstad i en expansiv region och har centralt läge på västkusten. En tillväxtkommun med 105 000 invånare och Sveriges 17:e största kommun. Halland är den region som näst efter Stockholm och Uppsala väntas öka sin befolkning mest fram till 2040 enligt SCB:s prognos. Det sker en naturlig inflyttning till Halmstad och behovet av både arbetstillfällen och bostäder ökar. Du som etablerar företag här blir en viktig del i att Halmstad växer.

Påverka framtidens Halmstad

Det pågår stora investeringar för att möta vår växtkraft. Framtidsplan 2050 är en ny översiktsplan som presenterar hur Halmstad geografiskt kommer växa de närmasta 30 åren. För dig som företagare visar planen förslag på verksamhetsmark och attraktiva kontorslägen för din etablering.

Service vid etablering och expansion

Vid en företagsetablering ska mycket samverka. Ditt företag behöver närhet till marknaden, leverantörer, infrastruktur, tillstånd, rätt läge och tillgång till kompetens. Välkommen att höra av dig till oss på kommunens företagsservice! Vår specialistgrupp hjälper dig med kontaktnät, information och rådgivning så att din etablering blir så smidig som möjligt. Vi samordnar dina etableringsfrågor och söker konstruktiva lösningar för att matcha dina behov.

Residensstad i växande region

Halmstad befinner sig strategiskt mellan de två starka arbetsmarknadsregionerna Göteborg och Köpenhamn. Det gör att tillgången på arbetskraft är gynnsam.

Infrastrukturen är god med E6/E20 och Västkustbanan, som båda löper genom länet. Med Halmstad City Airport, hamnen och Högskolan i Halmstad utgör Halmstad en regional nod.

Forskningen vid Högskolan i Halmstad är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Ett växande och varierat näringsliv

När du vill att ditt företag ska växa är du välkommen till Halmstad. Här finns en bra balans mellan branscher och näringslivet växer organiskt, det vill säga genom flera olika branscher och företag. Det finns drygt 11 000 aktiva företag och organisationer (2021).