• Halmstads webbplatser

Vatten, fiber, el och avfall

Som ägare till ett företag kan du behöva komma i kontakt med verksamheter som drivs i något av kommunens bolag. Nedan hittar du länkar till dessa.

Avfall

HEM, Halmstad energi och miljö, erbjuder lösningar för dig som är företagare för att ditt avfall ska kunna hanteras så effektivt och miljöriktigt som möjligt.

El

Om du driver en verksamhet i Halmstads tätort ska du vända dig till HEM, Halmstad energi och miljö, för att bli ansluten till elnätet.

Fiber

Halmstads stadsnät erbjuder ett stabilt och säkert fibernät för dig som driver ett företag. Via fiberanslutningen kan du använda bredband, ip-telefoni och andra kommunikationstjänster samtidigt utan att de påverkar varandra.

Fjärrkyla

HEM, Halmstad energi och miljö, erbjuder fjärrkyla för företag, ett förnybart alternativ som ger er svalka på kontoret eller kyla i er tillverkningsprocess.

Fjärrvärme

HEM, Halmstad energi och miljö, erbjuder fjärrvärmelösningar till företag. HEM använder huvudsakligen avfall och spillvärme från industrin som bränsle.

Vatten och avlopp

Vill du ansluta din fastighet till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet ska du kontakta Laholmsbuktens VA. Du kan då få svar på om det är möjligt att ansluta din fastighet och vad kostnaden blir.