• Halmstads webbplatser

Markanvisning

Kommunen kan anvisa kommunal mark för att det till exempel ska byggas bostäder på platsen. Här kan du anmäla intresse och se pågående och planerade markanvisningar.